‘Westworld 3’: mereix la humanitat el lliure albir?

En aquesta nova temporada l’acció es situa fora del parc on el lliure albir de la humanitat està en joc