Els límits de l’spoiler

Podem parlar lliurement del que hem vist? Fins quin punt?