Sexe, ‘Friends’, Barcelona

La capital catalana és el fil conductor d’una de les trames claus del final de la sèrie