Els ‘machotes’ del barri

El rànking d’hòmens forts de la gran pantalla