El porno que mirem (en dades)

El 47% dels usuaris espanyols de PorHub són menors de 34 anys