‘Promissing young woman’: el futur és feminista

‘Promising young woman’ suposa una nova onada del ‘rape & revenge’ però amb perspectiva de gènere