20.000 (o més) espècies d’humans

‘20.000 especies de abejas’ explica la quantitat de microviolències que una criatura pot rebre al voltant de la seva identitat.